InPowerS.Net

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 2310|回復: 0

虛實篇第六

[複製鏈接]
發表於 2006-1-15 18:36:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
孫子曰:凡先處戰地而待敵者佚,後處戰地而趨戰者勞。故善戰者,致人而不致于人。  
能使敵自至者,利之也﹔能使敵不得至者,害之也。故敵佚能勞之,飽能飢之,安能動之。  

出其所不趨,趨其所不意。行千里而不勞者,行于無人之地也。攻而必取者,攻其所不守也。守而必固者,守其所不攻也。  

故善攻者,敵不知其所守。善守者,敵不知其所攻。  

微乎微乎,至于無形,神乎神乎,至于無聲,故能為敵之司命。  

進而不可御者,沖其虛也﹔退而不可追者,速而不可及也。故我欲戰,敵雖高壘深溝,不得不與我戰者,攻其所必救也﹔我不欲戰,雖畫地而守之,敵不得與我戰者,乖其所之也。  

故形人而我無形,則我專而敵分﹔我專為一,敵分為十,是以十攻其一也,則我眾而敵寡﹔能以眾擊寡者,則吾之所與戰者,約矣。吾所與戰之地不可知,不可知,則敵所備者多,敵所備者多,則吾之所戰者,寡矣。  

故備前則後寡,備後則前寡,故備左則右寡,備右則左寡,無所不備,則無所不寡。寡者備人者也,眾者使人備己者也。  

故知戰之地,知戰之日,則可千里而會戰。不知戰之地,不知戰之日,則左不能救右,右不能救左,前不能救後,後不能救前,而況遠者數十里,近者數里乎?
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|手機版|InPowerS.Net

GMT+8, 2021-11-27 19:06

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表